🔥 Tsinjo : Anôsy

Hitondrana vahaolana eo amin’ny famatsiam-bary sy ny vidiny ao amin’ny faritra AnĂ´sy dia nandray andraikitra tamin’ny endriny maro ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) :
Fihaonana tamin’ny mpandraharaha afaka hanampy ny famatsiana vary ao an-toerana sy ny faritra atsimo
Fivoriana mikasika ny lamina apetraka amin’ny fivarotana ny vary tamin’ny mpivarotra sy mpandraharaha ao an-toerana, niarahana tamin-dRamatoa Filohan’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria ao Taolagnaro sy ny Talem-paritry ny MICA
Fandraisana anjara tsy tapaka ao amin’ny fandaharana Miara-manonja ho fanamafisana sy fampahafantarana ny lamina atao amin’ny fivarotana ny vary nafarana sy ny menaka (5.000 Ar amin’izao raha 8.000 Ar ny litatra teo aloha kely)
Voapetraka arak’izany ny fitsinjovana ny mpanjifa ao amin’ny faritra, ao amin’ny distrikan’i Taolagnaro sy Amboasary, ka nofaritana tsy hihoatry ny 550 Ar / kpk ny vary eny amin’ny mpanjinjara ao an-toerana amin’ity vary izay nafarana ity.

Vous aimerez aussi...