Nanatsara ny fahefa-mividin’ny mpanjifa ny fisian’ny Vary Tsinjo amin’ny vidiny 500 ar ny kapoaka.

Mety amin’ireo mponina ny kalitao sy ny vidin’ny vary, araka ny nambaran’ireo mpanjifa nanontaniana.
Mitohy ny fanaparihana ireo Vary Tsinjo eny amin’ny mpaninjara . Natomboka tamin’ny Vary Fety, mitohy hatramin’izao ny fanatsarana ny fiainan’ ny mponina .
Androany zoma 14 janoary 2022 ny tao Maroroho, Tsimbazaza, Ambanidia, Analamahitsy, Andravoahangy nahazo famatsiana ny tsenakely.
Vary Tsinjo 7 ka hatramin’ ny 8 taonina isan’andro no haparitaka eny an-tsena ny vary tantanan’ny Orinasa SPM. Mitsinjara 15 kitapo isaky ny tsena kely.
Tsy tokony hihoatran’izay 500ar izay vidin’ny kapoaka ary ny eo anivon’ny Minisitera amin’ny alalan’ny Fitaleavana ho an’ny Varotra Anatiny (DCI) no manao ny fanaraha-maso amin’ny vidiny eny an-tsena. Mbola ampy ny tahirim-bary ho an’ ny Faritra Analamanga manokana. Manana Vary Tsinjo hatrany amin’ny 1.100 taonina.
Ny 25 janoary ho avy izao mbola hisy 25.000 taonina ho avy nafaran’ny Orinasa SPM.

Vous aimerez aussi...