20 Mey 2023: fankalazana ny andro maneran-tany natokana ho an’ny refy sy ny lanja

Singa iray entina hanohanana ny rafitra maneran-tany ara-tsakafo ny ‘fandrefesana”.

Androany 20 mey 2023 no hankalazana ny Andro maneran-tany natokana ho an’ny Refy sy Lanja. Loha-hevitra notsongaina ny hoe “Mandrefy entina hanohanana ny rafitra maneran-tany ara-tsakafo”. Ny fitaovam-pandanjana no entina handrefesana ny sakafo amidy ho an’ny mpanjifa na eny amin’ny tsena kely na eny amin’ny tamban-jotra goavana. Ny refy sy ny lanja dia hita amin’ny lalan’ny fifanakalozana ara-barotra manomboka anya min’ny mpamokatra hatreny amin’ny fitsinjarana ara-barotra izany. Endrika fiarovana ny mpandraharaha ara-barotra rehetra ary indrindra ihany koa ny mpanjifa izany.

Zava-dehibe maneran-tany ny tokony hanomezana sakafo ara-dalàna, madio sy ara-pahasalamana ho an’ny mponina. Mandray izany ho laharam-pahamehana ny Fanjakana manerana izao tontolo izao. Noho izany dia tsy maintsy manaraka ny fenitra ara-tsakafo araka ny tokony ho izy ireo mpamokatra sy mpamboly ary mpandraharaha ara-barotra. Isan’ny singa lehibe ao anatin’izany rafitra izany ny fandrefesana sy ny fandanjana. Ny Fanjakana dia manana anjara andraikitra goavana ao anatin’ny fametrahana sy fiantohana ny fiarovana fifanakalozana ara-barotra ara-drariny. Mibahana tanteraka ao anatin’izany rafitra izany ny refy sy ny lanja.

Isan’ny mpikambana ao anatin’ny Vondrona Iraisam-pirenena misahana ny Refy sy ny Lanja na OIML ny firenena Malagasy. Ary manao ny ezaka rehetra hitandrovana ny fanajana ny fenitra rehetra manodidina izany manerana ny Nosy.

Miezaka hatrany ny eto amin’ny MICC amin’ny alalan’ny Sampan-draharaha misahana ny Refy sy ny Lanja na ny SML manatanteraka fitsarana sy fanaraha-maso ireny fitaovam-pandajana sy fitaovam-pandrefesana ampiasana amin’ny sehatra ara-barotra rehetra ireny.

Vous aimerez aussi...