Andiany faharoa amin’ny fihaonana an-tampony ho an’ny fahavitan-tena ara-tsakafo eto Afrika, 25 janoary 2023, Dakar

Nisokatra androany 25 janoary 2023 tao amin’ny Centre de Conférence Internationale Abdou Diouf tao Diamniadio, Sénégal ny andiany faharoa amin’ny fihaonana an-tampony momba ny fahavitan-tena ara-tsakafo eto Afrika izay karakarain’ny Vondrona Afrikana sy ny Banky Afrikana ho an’ny Fampandrosoana (BAD). Nandray anjara tamin’ny fanokafana izany fivoriana izany niaraka tamin’ireo Filoham-panjakana Afrikana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny tanjona amin’izao fihaonana an-tampony izao ny fanatanterahana asa ho fampiroboroboana ny fambolena sy ny voka-pambolena mba hahatonga an’i Afrika ho mahavita-tena ara-tsakafo, miarin-doha ary ho kaontinanta mamatsy sy mamelona ny firenena hafa
Nasongadin’ny Filoham-pirenena Malagasy nandritra ny fandraisam-pitenenany fa mamono lavitra noho ny fitaovam-piadiana isan-karazany ny hanohanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo. « 25.000 isanandro, ireo olona matin’ny hanohanana maneran-tany ary ahitana zaza sy ankizy hatrany amin’ny 10.000 isa izany » hoy izy. Nambarany ihany koa fa manana fitaovam-piadiana matanjaka lavitra noho ny basy sy ny tafondro ny kaontinanta afrikana, dia ny velaran-tany izay ananany sy ny mponina ao aminy izay tanora ny ankabeazany.
Vahaolana naroson’ny Filoha Andry Rajoelina ny fampitomboana ny voka-pambolen’ireo tantsaha amin’ny alalan’ny fanolorana sy fanampiana azy ireny amin’ny masomboly sy ny zezika ary ny fanomezana velaran-tany azy ireo. Hampiakatra ny fahefa-mividy sy ny vola miditra isaky ny tokantranon’ny tantsaha ary indrindra hampiakatra ny harin-karena faobe izany.
Efa miompana amin’izany i Madagasikara ankehitriny amin’ny alalan’ireo fandaharanasa maro toy ny « titre vert », ny ODOF, ny fizarana kara-tany sy fitaovana ary fiofanana ho an’ireo tantsaha. « Adidin’ny mpitondra fanjakana ny mikaroka vahaolana sy mitsinjo ny hamelomana sy hampisakafoana ny vahoakany. Mitaky drafitra maty paika azo refesina avy amin’ny mpitondra izany » hoy hatrany ny Filoha .

Vous aimerez aussi...