Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly : Ndao hanao angaredona hiady amin’ny kolikoly

Nandray anjara feno tamin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly notanterahina omaly 09 desambra 2022 tany Morondava ny Foibem-pitondrana misahana ny fitsirihana anatiny sy ny ady amin’ny kolikoly (DAILAC)eto anivon’ny MICC. Raha tsiahivina dia 19 taona lasa izay no nanaovanan-tsonia ny fifanarahana iraisam-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly. Madagasikara kosa dia nanao ny fankatoavana izany ny taona 2004.
Ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano 3 napetraky ny Filoha Andry Rajoelina moa ity fankalazana ity. Ho an’ ny MICC dia tanjona iray goavana sy miavaka ny fiadiana amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatr’asa sahaniny ary fanamby lehibe iombonan’ny fianakaviam-ben’ ny Minisitera tarihan’ny Minisitra Edgard Razafindravahy izany.
Tafiditra ao anatin’ny asa hiadiana amin’ny kolikoly indrindra ny fanambaram-pananana ataon’ireo lehiben’ny Foibem-pitondrana rehetra eto amin’ny MICC; ny famolavolana ny politika anatiny hiadiana amin’ny kolikoly ary izao fandraisana anjara amin’ity Andro iraisam-pirenena natokana ho an’ny ady amin’ny kolikoly ity.
Nisy ihany koa ny fanamafisana sy fizarana traikefa nomen’ny Tale misahana ny fanaraha-maso anatiny sy ny ady amin’ny kolikoly , Yvon Tsimbazafy, ho an’ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon’ny DRICC Menabe izay isan’ny rafitra fototra mpisehatra amin’izany ady lehibe ho an’ny fampandrosoana ny firenena izany.

Vous aimerez aussi...