Antenimieran’ny varotra sy indostria

Vita koa ny fifidianana tany amin’ny CCI Mahajanga. Nahazo ny ampaham-bato betsaka ny lisitra GESCIM
Taorian’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) Antananarivo dia nahavita ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra ao aminy koa ny CCI Mahajanga. Tafakatra 266 amin’ny 336 na 79% ny taha-pahavitrihan’ireo mpandraharaha mpifidy ny Asabotsy 08 Oktobra 2022 lasa teo.
Teo amin’ny isam-bato azon’ny kandidà dia nitarika hatrany ny lisitra avy amin’ny GESCIM nanoloana ny FIVMPAMASABO. Ho an’ny sehatry ny Varotra dia 104 no vato azon’ny GESCIM raha 19 no lasan’ny FIVMPAMASABO. 28 no nifidy GESCIM raha 16 kosa no nandatsa-bato ho an’ny FIVMPAMASABO tamin’ireo mpandraharahan’ny Indostria. Ho an’ny Servisy dia GESCIM 65, FIVMPAMASABO 34. Tsy nisy ny vato maty sy vato fotsy tamin’ny fifidianana natao.

Vous aimerez aussi...