Antso ho an’ny voin-kava mahatratra notontosain’ny Minisitra Edgard Razafindravahy

Manao antso amin’ny mpandraharaha mpitantana indostria sy orinasa ny Minisitra Edgard Razafindravahy hanao voin-kava mahatratra. Toy izao ny lahateniny:
« Eo anatrehan’ny voina mihatra eto amin’ny Firenentsika, misy ny fehim-pihavanana Malagasy amin’ny voin-kava mahatratra,
Manao antso avo ny tenako amin’ny maha tompon’andraikitra voalohany misahana ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, miantso anareo namana mpitantana indostria sy orinasa tsy ankanavaka hifanome tànana hanampy ireo mpiray Tanindrazana amintsika tratran’ny voina noho ny toetr’andro izay niteraka faharavam-pananana, fandaozana ny trano fonenana, fahafatesana.
Ho raisina eny amin’ny efitrano malalaka misy ny trano fiasan’ny ministera etsy Ambohidahy sy eny Anosy manomboka izao ny tolo-tanana ary ho zaraina amin’ny fomba mangarahara.
Maneho etoana ny fankasitrahana mialoha ho antsika amin’ny fiombonam-po amin’ireo mpiray Tanindrazana amintsika » .

Vous aimerez aussi...