Asatanana

Nosokafan’ny Tale Jeneraly misahana ny Asatanana ara-pomba ofisialy anio ny fiofanana natokana ho an’ireo mpanao asatanana ao anatin’ny Antenimieran’ny Asatanana eto Antananarivo (CAA) tetsy amin’ny biraon’ny Ministeran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana izay tetikasa nokarakarain’ny mpianatra eo anivon’ny INSCAE. Izany fampiofanana izany dia haharitra efatra andro ary hiompana tanteraka amin’ny fandraharahana sy ny fitantanana eo amin’ny sehatry ny asatanana. Nofidin’ny mpianatra ny hanatanteraka ny fiofanana ho an’ny mpanao asatanana noho izy ireo mila fanohanana ara-teknika sy ara-kevitra indrindra mandritra ny fisian’ny valanaretina Covid19 ho fampandrosoana ny sampam-pamokarany avy sy fanampiana ny traikefa hananan’izy ireo.
“Ho an’ny MICA dia mampirisika ary manohana hatrany ny fanampiana ara-teknika entin’ireo tetikasa rehetra mikendry ny fampiroboroboana sy fampivoarana ny fandraharahana eo amin’ny sehatry ny asatanana izay tadifitra tanteraka ao anatin’ny Velirano 6: asa mendrika ho an’ny rehetra, napetraky ny Filom-pirenena Malagasy” hoy Atoa KAJALY Audace, Tale Jeneraly misahana ny Asatanana.

Vous aimerez aussi...