Atrik’asa fankatoavana ny fandaharan’asam-pirenena.

Dingana iray hafa eo amin’ny sehatry ny indostria : Ho fampiroboroboana ny Indostria maharitra, matotra ary mahomby eto Madagasikara 2019-2022 dia nisy ny atrik’asa fankatoavana ny fandaharan’asam-pirenena, izay nokarakarain’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa-tanana niaraka tamin’ny ONUDI ny alatsinainy 13 mey teo.
Fitaovana entina hanatsarana ny fiaraha-miasa mifantoka amin’ny fampiroboroboana ny indostria, ny fanodinana ny loharanon-karena voajanahary sy ny fanavaozana ara-teknolojia ity antontan-taratasy stratejika ity, hahafahana manampy sy manohana ireo orinasa sy indostria salatsalany mandritry ny 5 taona manaraka.
Nambaran-dRamatoa Minisitra tamin’io fotoana io ny faniriany handray fanehoan-kevitra bebe kokoa avy amin’ny sehatra tsy miankina mba hamaranana ity rakitra ity hirosoana amin’ny fampiharana ny tetik’ady fampandrosoana ny sehatry ny indostria.

 

Vous aimerez aussi...