Auteur : admin

Fifandraisana amin’ny sehatra tsy miankina

𝙈𝙞𝙩𝙤𝙫𝙮 𝙛𝙤𝙢𝙗𝙖 𝙛𝙞𝙟𝙚𝙧𝙮 𝙝𝙤 𝙛𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙙𝙧𝙤𝙨𝙤𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 𝙩𝙤𝙚𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙨𝙮 𝙣𝙮 𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡𝙮...

Vidim-bary

Miovaova araka ny faritra sy ny zava-misy eny ifotony ny...

Taninketsa indostrialy ao Mahitsy

𝙑𝙚𝙡𝙤𝙢-𝙗𝙤𝙡𝙤 𝙣𝙮 𝙩𝙖𝙣𝙩𝙨𝙖𝙝𝙖 𝙢𝙥𝙖𝙢𝙗𝙤𝙡𝙮 𝙫𝙤𝙖𝙩𝙖𝙗𝙞𝙖 𝙖𝙤 𝙖𝙢𝙞𝙣’𝙣𝙮 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙠𝙖 𝘼𝙢𝙗𝙤𝙝𝙞𝙙𝙧𝙖𝙩𝙧𝙞𝙢𝙤 𝙛𝙖...