Colbert Antaninarenina-02 Jolay 2022, Andro faharoa natokana ho an’ny kaoperativa.

Mitohy hatrany ny fampahafantarana sy fifanakalozana eo amin’ny kaoperativa sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra entina hanohanana azy Ireo.
Nandray anjara nandritra ny famelabelarana androany ny Sampandraharaha misahana ny kaoperativa (SAPPC/DPE) sy ny Foibem-pitondrana misahana ny lalàna (DAJ) ary ny Foibem-pitondrana misahana ny Fiarovana ny mpanjifa (DPC) eto anivon’ny MICC.

👉

DPE: Ahoana ny fomba hanosehana ny kaoperativa hiroso mankany amin’ny ara-dalàna ahafahany miasa sy mamokatra malalaka?

-Fepetra voalohany amin’ny sehatra matihanina sy ara-dalàna ho an’ny kaoperativa ny fahazoany ny taratasy firaketana (certificat d’enregistrement). Misitraka fiofanana avy amin’ny Minisitera ihany koa ireo mpikambana rehetra hanamafisana ny traikefa sy hampahafantarana azy ireo ny zony sy ny lalàna mifehy ny kaoperativa.

👉

DPC: Ilaina ny fahazoan-dalana fankatoavana ny fahafahana mivarotra sakafo eny an-tsena ho fitsinjovana ny mpanjifa. Tafiditra anatin’ny dingana tsy maintsy lalovana amin’izany ny fahazoana fankatoavana eo amin’ny toerana hitehirizana entana sy ny fakana ny singa eo amin’ny vokatra hatao fitiliana. Ny vokatry ny fitiliana no ahafahana mahazo na tsia ny fahazoan-dalana mivarotra malalaka ilay vokatra eny an-tsena.

👉

DAJ: Nirosoana ny fanatsarana ny lalàna 99-004 tamin’ny 21/04/99 mifehy ny kaoperativa eto Madagasikara ho fitsinjovana ny tombontsoan’ny kaoperativa: Fanatsarana hitondra voka-tsoa toy ny fanamorana ny dingana rehetra amin’ny fananganana kaoperativa, fanekana ny kaoperativa ho toy ny orinasa,fanazavana bebe kokoa ny andraikitry ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Tafiditra anatin’ny firosoana amin’ny matihanina izany fanatsarana izany izay hiarahan’ny minisitera maro samihafa niasa toy ny MICC,MINAE,Minisitera misahana ny Jono sy ireo rafitra misehatra eo amin’ny lalàna toy ny CRDA (kaomisiona misahana ny fanatsarana ny lalànan’ny fandraharahana). Marihana fa efa eny anivon’ny manampahefana ambony ity volavolan-dalàna ity.

📌

Raha mila fanazavana fanampiny: Varavarana laharana 510 Ambohidahy (SAPPC misahana ny kaoperativa); Varavarana laharana 207 Ambohidahy (Sampandraharaha misahana ny Fiarovana ny mpanjifa) ary Varavarana laharana 006 Anosy (Sampandraharaha misahana ny Lalàna)

Vous aimerez aussi...