Dinika momba ny lavanila tany parisy:Nandresy lahatra ho amin’ny tombontsoan’ny mpamokatra ny CNV

Telo andro alohan’ny fisokafan’ny taom-piotazana lavanila any amin’ny faritra SAVA sy Analanjirofo dia nifanatrika tamin’ireo mpandraharaha mpandray ny vokatra lavanila malagasy tany Parisy ny delegasiona notarihin’ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy Fanjifana (MICC) sady filohan’ny Filankevi-pirenena momba ny lavanila (CNV).
Nahitsy ny Minisitra Edgard Razafindravahy raha nilaza fa tsy toy inona akory ny vidy farany ambany 75000Ar (latsaky ny 20 Dôlara amerikana) ivarotan’ny mpamokatra ny iray kilao amin’ny lavanila maitso raha atao ny kajikajy amin’ny lanjan’ny lavanila vokarin’ny mpamboly iray isan-taona. Ho fametrahana izay vidim-bokatra koa no antony amerana ho 250 Dôlara ny vidy farany ambany andafosana ny iray kilao amin’ny lavanila malagasy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. « Hosintonina amin’ireo mpanondrana lavanila tsy manaja ny vidy farany ambany 250 Dôlara ny fankatoavana. Hojeren’ny fitondram-panjakana koa ny sazy famaizana fanampiny hampiharina aminy », hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy omaly Alatsinainy 04 Jolay 2022 nandritra ny lahateny fanokafana ny dinika tany Parisy.
Notsindriany mafy fa ny fijerena akaiky ny momba ireo mpamboly lavanila sy ny fari-piainany no anton’izao fepetra noraisina izao. Tamin’ny alalan’ny fananganana ny CNV dia hitombo koa ny fahafahana manara-maso ny fampiharana ny fepetra rehetra hitantanana ny seha-pihariana lavanila eto Madagasikara. Mariky ny fahavononan’ny fitondram-panjakana hiroso ny fahatongavan’ny mpikambana roa ao amin’ny Governemanta nihaona tamin’ireo mpividy ny lavanila malagasy.
Namaly ny fanontaniana napetraky ny mpandray anjara ny CNV. “Ny tianay hatao dia varotra mifototra amin’ny fanajàna ny mangararahara. Izany no varotra ara-drariny”, hoy i Edgard Razafindravahy.
Sary nomena

Vous aimerez aussi...