Fakana sarany amin’ny depot mvola:Nomena fampitandremana ny Cash Point nahazoana fitarainana

Mitohy ny hetsika ataon’ny DRICC Bongolava ho fiarovana ny mpanjifa amin’ny fanararaotana ataon’ny Cash Point amin’ny fakana sarany amin’ny “dépôt” MVOLA. Izay nahazoana fitarainana dia nampitandremana ary nampanaovina taratasy fanekena fa tsy haka sarany amin’ny dépôt MVOLA intsony. Nomena fe-potoana fohy hamenoany ny taratasim-barotra toy ny RCS, na fanamarinam-pisiana, na taratasy hafa koa ireo tsy ampy ny eo am-pelatanany.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...