Famatsiana: Nahazo ny vary amin’ny 650Ar ny kapoaka Anosipatrana

Ho fanamafisana ny fitsinjovana ny mpanjifa amin’izao vanim-potoanan’ny maitso ahitra izao dia ho ampitomboina ny fanaparitahana ny vary tsinjo manerana ny tsena sy ny fokontany rehetra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izay jifaina amin’ny vidiny 650Ar/kapoaka. Teny amin’ny fokontany Anosipatrana ny ekipan’ny DCI sy ny SPM androany Sabotsy 07 Janoary 2023 nanohy ny fanatanterahana izany.
Maro tokoa ny mponin’Anosipatrana nanjifa izany androany.

Vous aimerez aussi...