Fampiarana ny Velirano 6 napetraky ny Filoham-pirenena Malagasy

Ho fampiarana ny Velirano 6 napetraky ny Filoham-pirenena Malagasy « Asa mendrika ho an’ny rehetra » dia nisy fiaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana (MICA) sy ny Minisiteran’ny Asa, ny Fampanan’asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy (MTEFPLS) ary ny Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) ho fametrahana ny fandaharanasa Pôle Stage Madagascar (PSM) izay nijoro tamin’ny fomba ofisialy ny 11 marsa 2021 lasa teo ho fanampiana ireo mpianatra tanora eny amin’ny toeram-pianarana ambony eo amin’ny fanamorana ny fahitana fizàran’asa (stage) mialohan’ny hidiran’izy ireo eo amin’ny sehatry ny asa. Ho fitohizan’ny fanatanterahana ny asa dia tontosa anio teny amin’ny MTEFPLS ny fanaovan-tsonia ny fifanaraha-miasa eo amin’ny PSM sy ireo sekoly amin’ny ambaran-tonga ambony. Ka ho fanombohana izany dia toeram-pianarana ambony miisa 5 toy ny Oniversite an’Antananarivo amin’ny alalan’ny ESPA, ny IST, ny ISCAM ary ny INPF no namaly ny fiaraha-miasa ary hanomboka ny volana septambra ho avy izao ny fampiofanana ireo mpianatra miisa 125 mialohan’ny handefasana azy ireo hanatontosa fizàran’asa eny anivon’ny orinasa mpiara-miombona antoka amin’ny SIM.
Ho an’ny MICA dia isan’ny laharam-pahamehana eo amin’ny minisitera ny fanohanana sy fanampiana ireo tanora vonona hampandroso ny firenena izay hiditra eo amin’ny sehatry ny asa ara-dalàna. Mifanome tanana araka izany ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina eo amin’ny tontolon’ny fampanana asa indrindra eo amin’ny fampiroboroboana ny fitarihana ireo tanora amin’ny fandraharahana indrindra amin’ny alalan’ny ODOF na Indostria Manakaiky Distrika mampiroborobo ny famokarana st fanodinana vokatra ifotony izay mikendry ny fampananana sy famoronana asa ho tombontsoan’izy ireo any aoriana.

Vous aimerez aussi...