FAmpiroboroboana ny fandraharahana: Nifanome tanana amin’ny fanohanana ireo vehivavy marefo sy ireo vehivavy manana fahasembanana any amin’ny faritra atsimo ny CRS Madagascar sy ny MICC

Nohamafisina tamin’ny fanaovan-tsonia tetsy amin’ny Hôtel Grand Mellis Tsaralalàna ny fiaraha-miasa eo amin’ny CRS Madagascar sy ny MICC amin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fampiroboroboana ny Fandraharahana (DPE) androany 21 Septambra 2022. Tanjona ny fampivoarana ny tontolon’ny fandraharahana eo amin’ireo vehivavy marefo sy ireo vehivavy manana fahasembanana any amin’ny Distrikan’i Beloha sy Tsihombe (Faritra Androy) sy ny Distrikan’Ampanihy (Faritra Atsimo Andrefana). Tafiditra tanteraka anatin’ny fanatanterahana ny Politikan’ny Fanjakana eo amin’ny sehatry ny fampiroboroboana ny fandraharahana madinika sy salantsalany ity Tetikasa MAHARO ity ; fanatanterahana koa ny Velirano 6 « Asa mendrika ho an’ny rehetra » izay hampitomboana ny isan’ny asa ho an’ny mponina ifotony, Velirano 7 « Fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara » izay manohana ny sehatra malagasy ary ny Velirano 9 « Fahavitan-tena ara-tsakafo » ka ho foana ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy.
Nandritra ny dingana telon’ny Tetikasa MAHARO tamin’ity taona ity izay niompana tamin’ny fampiofanana sy fanamafisana traikefa tamin’ity taona ity dia vehivavy mpandraharaha marefo sy manana fahasembanana miisa 331 no nisitraka izany fanohanana izany.
Naneho ny fahavononany eo amin’ny fanohizana ny asa rehetra miompana amin’ny fanampiana ny mpiara-belona ny roa tonta. Ho an’ny MICC dia tanjona napetraka ny fahombiazan’ny fampandrosoana an’ny Madagasikara sy ny firoboroboan’ny toe-karena sy sosialy, indrindra amin’ny fanohanana amin’ny alalàn’ny Taninketsa Indostrialy izay manome lanja ny fanodinana ny vokatra ifotony.

Vous aimerez aussi...