Fampiroboroboana ny fandraharahana

Iadian-kevitra ny momba ny hetra ho an’ny kaoperativa
Ireo solontenan’ny kaoperativa, ny avy amin’ny ministera samihafa sy ny Fitondrana ankapobeny momba ny hetra no miara-midinika momba ny hetra ho an’ny kaoperativa isan-tsokajiny. Tanterahana androany Zoma 12 Aogositra 2022 tontolo andro etsy Antaninarenina ny Atrik’asa mifandraika amin’izany. Iankinan’ny fampandrosoana ny toe-karena ny kaoperativa noho ireo asa fandraharahana entiny eo anivon’ny fiaraha-monina. Ahafahana mamorona asa izy no sady ahafahana mamokatra sy manodina ny vokatra ilain’ny mponina andavanandro.
“Toy ny orinasa rehetra dia manana adidy amin’ny fampandrosoana eo amin’ny lafiny ara-piaraha-monina ary indrindra ara-toe-karena amin’ny alalan’ny fandoavan-ketra ireo orinasa kaoperativa ireo ka mba hahitany tombontsoa amin’ny asa fandraharahana izay ataony dia tokony ho faritana mazava izay hetra tokony hifanaraka amin’ny asa sahaniny”, hoy ny Tale misahana ny Fampiroboroboana ny Fandraharahana eto amin’ny MICC Irène Andriamaneho androany raha nanokatra ny Atrik’asa.

Vous aimerez aussi...