Fampiroboroboana ny indostria : manana dimy andro ireo tompon’andraikitra avy amin’ireo Fitaleavam-paritra sy Foibem-pitondrana eto anivon’ny Minisitera hanamafisana ny fahaiza-manaony enti-manatanteraka ny politika momba ny indostria.

Andrasana amin’ireo mpandray anjara amin’ny Atrikasa tontosaina any Ampefy amin’izao fotoana izao ny fahafehezan’izy ireo amin’ny ankapobeny ny paik’ady hampandrosoana ny indostria eto Madagasikara. Nanomboka ny Alatsinainy 24 Jolay 2023 ka haharitra 5 andro ny fampivondronana azy ireo any Ampefy.

Vina mantsy ny hananan’i Madagasikara indostria mavitrika sy afaka mifaninana, fanoitra ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy maharitra an’i Madagasikara. Manana anjara toerana lehibe ho amin’ny fanatrarana an’izany ny MICC.

Miara-miasa amin’ny Minisitera amin’izao Atrikasa izay ny Tetikasa ARCER.

Sary Nomena

Vous aimerez aussi...