Fampiroboroboana ny Indostria

Afaka manodina fary 60 taonina isan’andro ny ozinina mamokatra siramamy ao Antanamifafy.
Miodina 20 ora isan’andro ny ozinina ka fary 3 taonina isan’ora no ilaina. Notokanan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly Asabotsy 23 Jolay 2022 ny indostria mpanodina fary ho lasa siramamy ao Antanamifafy, kaominina Ambalakida any Mahajanga II. Mponina eo an-toerana sy avy amin’ireo tanana manodidina avokoa no mampandeha ity orinasa ity. Ankoatra ny tombontsoa ho azon’ny mpanjifa noho ny vokatra siramamy fanampiny ho tonga eny an-tsena dia niteraka asa ho an’ireo mponina ny fijoroan’ny ozinina ao Antanamifafy.
Nanamafy ny Filoha nandritra ny lahateniny fa ny fananganana indostria no fanoitra voalohany ho amin’ny fampandrosoana. Atao laharam-pahamehana ny famokarana eto an-toerana ireo zavatra rehetra ilain’ny mponina mba ahatongavana amin’ilay fahaleovan-tena ara-tsakafo.
Ny Vondrona Eoropeana no namatsy ny ampahany betsaka tamin’ny vola nananganana ny ozinina ao Antanamifafy. Ny Rafitry ny Firenena Mikambana misahana ny Fampiroboroboana ny indostria (ONUDI) no kosa no nanatanteraka ny asa, niainga avy tamin’ny programan’asan’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana (MICC) dia ilay hoe Taniketsa Indostrialy sy ODOF (One District One Factory).
Sary nomena

Vous aimerez aussi...