Fanamafisana traikefa ho an’ny mpiara-miasa: manohana ara-teknika ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fomba fiasa eto anivon’ny Minisitera ny tetikasa CIR (Cadre Intégré Renforcé)

Naharitra 8 andro ny fampiofanana nokarakarain’ny tetikasa CIR ho an’ny mpiasa-miasa eto anivon’ny MICC. Niompana manokana tamin’ny fomba fananganana sy fitantanana tetikasa. Nanomboka ny 20 marsa lasa teo ary nifarana androany tamin’ny fanolorana ny mari-pankasitrahana izany. Teboka miisa 11 hoy ny mpampiofana Fabrice Raharijaona no niarahana nifampizara sy nifanakalozana ary nanamafisana traikefa. Tanjona napetraka ny fahafahana mampiantra izay noratovona nandritra izay fotoana niofanana izay.

Isan’ny teboka nodinihana ny dingana rehetra arahina amin’ny fananganana sy fitantanana tetikasa ; famadihana hevitra iray ho tonga tetikasa ary koa ny fandrafetana tondro-zotra mikasika loha-hevitra manokana.

Fanentanana ny mpiasa handray andraikitra ary hanana fahombiazana bebe kokoa eny amin’ny sampan-draharaha misy azy avy hatrany ny tanjona voalohany hoy ny solontenan’ny avy ao amin’ny tetikasa CIR,Randrianarison Solohery. « Vonona hatrany ny tetikasa hanohana sy hifanome tanana amin’ny Minisitera hampandrosoana ny asa rehetra ary ho jerena ihany koa ny fanamafisana traikefa ho an’ireo mpiara-miasa eny anivon’ny faritra na ireo DRICC izany » hoy hatrany izy nanamafy ny teniny.

 

Vous aimerez aussi...