Fanamby ara-toekarena sy ara-tsosialin’ireo fepetra fanitsiana ara-barotra eto Madagasikara

Tontosa anio 12 Novambra 2020 ny “Table Ronde” momban’ny fanamby ara-toekarena sy ara-tsosialin’ireo fepetra fanitsiana ara-barotra eto Madagasikara izay nokarakarain’ny ANMCC na “Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales“ tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina. Niompana indrindra tamin’ireo fepetra fanitsiana ara-barotra ho fiarovana (mesures de sauvegarde) ny vokatra « détergents, pâtes alimentaires, couvertures » izay nanomboka niantra tamin’ny taona 2019. Nodinihana nandritra ny fifanakalozana teo amin’ireo mpandray anjara izay nahitana ny mpamokatra, ny fikambanan’ny mpanjifa, ny mpanafatra entana avy any ivelany ary ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny vondrona tsy miankina, ny fomba entina mandrindra ny fampiharana ireo fanitsiana ara-barotra napetraka ireo heritaona lasa izay ary koa ny tombon’ezaka sy ny fiantraikany eo amin’ny fiainam-bahoaka tao aorian’ny fampiharana azy ireo. Ho an’ny MICA, ity hetsika ity dia mitondra fanatsarana goavana eo amin’ny tontolon’ny indostria malagasy amin’ny alalan’ny fampiasana ireo fitaovana ireo ho fiarovana ny fifaninana madio ara-barotra. Mifandray amin’ny fanatanterahana ny Velirano napetraky ny Filoham-pirenena ny fampiharana ireo fepetra fanitsiana ara-barotra mikasika ny vokatra telo voatanisa etsy ambony ireo satria asa miisa manodidina 578 no niforona (Velirano 6 : asa mendrika ho an’ny rehetra), indostria miisa 7 no nitsangana ary 6 efa eo an-dalam-panorenana (Velirano 7 : fampiroboroboana ny indostria) ary nahitana fitomboana ny famokarana ifotony (Velirano 9 : fahavitan-tena ara-tsakafo). Raha ny ara-tsosialy kosa indray no dinihana dia niray hevitra ny mpandray anjara rehetra fa mitana ny laharana voalohany ny fiarovana ny mpanjifa ary mendrika ny tolorana vokatra tsara kalitao izy ireo. Ny MICA dia vonona hatrany handrindra sy hametraka fifandanjana ara-toekarena eo amin’ireo mpisehatra ara-barotra dia ny mpanondrana entana avy any ivelany sy ny mpamokatra ifotony, araka ny nambaran’ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana.

Vous aimerez aussi...