Fanaovan-tsonia fifanarahana MICA-INSTAT

Ho tohin’ny asa izay sahaniny ary tafiditra ao anatin’ny fifanarahana fandaharan’asa mikasika ny mahamatihanina ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara dia nanantontosa fanaovan-tsonia fifanarahana amin’ny INSTAT ny MICA sy ny MEF. Izany fifanarahana izany dia miompana tanteraka amin’ny fampiasan’ny MICA ireo antotan’isa eo amin’ny sahan’ny minisitera. Ny antotan’isan’ireo mpanao asa tanana vokarin’ny INSTAT no hanombohana izany fiaraha-miasa izany mba hahafahan’ny MICA manatanteraka ny fanisana azy ireo. Izany fanisana izany moa dia hatao hanamorana ny fanomezana ny karatra mahamatihanina, ny famerenana ny manara-drafitra ary ny fanampiana ireo mpanao asa tanana ireo. Nanamafy indrindra Atoa KAJALY Audace, Tale Jeneralin’ny Asa tanana fa « Ny tanjona hapetraky ny MICA amin’ity fanisana ity dia ny hametrahana mpanao asa tanana miisa 200 000 manara-drafitra sy matihanina manerana ny Nosy »

Vous aimerez aussi...