FANARAHA-MASO IARAHAN’NY MINISITERA TELO TONTA MIKASIKA NY FAMAROTANA FANAFODY TSY ARA-DALANA

Araka ny fanambarana nataon’Atoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny kabariny ny 18 aprily lasa mikasika ny fiarovana ny vahoaka amin’ny tsy fahazoana manjifa malalaka ny fanafody amin’izao toe-draharaha ara-pahasalamana izao dia natomboka anio ireo hetsika fanaraha-maso notarihin’ny Minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka (MINSANP) ka niarahan’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana sy ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka (MSP).
Teny amin’ny faritra Ambohipo sy Ambolokandrina izay malaza tokoa amin’ny famarotana fanafody eny an-dalam-be no nanombohana izany fanaraha-maso izany.
Ho an’ny MICA manokana dia manohana ny MINSANP eo amin’ny fanatanteraha ny fidinana ifotony mifanaraka tanteraka amin’ireo rijan-teny arak any lalàna mifehy ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fifaninanana tsy ara-drariny izay mitarika ny varotra tsy ara-dalàna. Ny fanaraha-maso dia miompana manokana amin’ny fanamarinana ny fe-potoana ahafahana mampiasa na mihinana ny fanafody ary koa ny tahirim-panafody misy eny an-toerana izay mitarika ny tsy fisian’izy ireny eny amin’ny fivarotam-panafody ara-dalàna. Ho an’ny anio dia nisy toerana fitobiam-panafody iray teny an-toerana voatery nogejaina mandritra ny fotoana hanaovana ny famotorana samihafa.
Marihina fa izao fidinana izao dia mbola hitohy ary haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra mba handrindrana sy hamehezana ary indrindra hiarovana ny vahoaka ny amin’ny fanararaotana tsy ara-drariny maro samihafa. Mikasika ny fanaraha-mason’ny fidim-panafody indray kosa izay tarihin’ny MINSANP dia hiaraha-miasa amin’ireo rafitra tompon’andraikitra toy ny “Ordre Nationale des Pharmaciens” sy ny “Autorité Nationale des Médicaments” izany.

Vous aimerez aussi...