FANATSARANA NY FANARAHA-MASO ARA-BAROTRA

Nidinika sy nifanakalo hevitra mikasika ny fanatsarana ny tontolon’ny fanaraha-maso ara-barotra eto amin’ny firenena niaraka tamin’ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana, Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA, ireo kaomisera ara-barotra miisa 26 vita fianianana omaly 21 jona 2021. Namafisina nandritra ny fihaonana ny maha-zava-dehibe ny asan’izy ireo eo amin’ny sehatra fandrindrana ny tsena sy ny varotra ary ny fiantohana ny tombon-tsoan’ny vahoaka na ny mpanjifa izany.
Marihana fa miisa manodidina ny 136 ankehitriny ireo kaomisera ara-barotra manerana ny Nosy.

Vous aimerez aussi...