Fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana: nidinika niaraka tamin’ny sehatra tsy miankina any Matsiatra Ambony ny MICC

Anisan’ny vaovao nozaraina tamin’ireo mpandraharaha any amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, indrindra amin’izao fanombohan’ny fotoam-pivorian’ny Parlemanta izao, ny ezaka nanatsarana ny lalàna mifehy ny fampiasam-bola. Antenaina mantsy ny handanian’ny fahefana mpanao lalàna izany.

Nampahatsiahivin’ny iraka avy amin’ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (MICC) sy ny Talem-paritra ihany koa nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpandraharaha ireo tamin’iny herinandro lasa iny tany Fianarantsoa ny fanohanana azon’ny Fanjakana atao.

Nisy ny fifanakalozana hanamafisana ny fiaraha-miasan’ny Fanjakana sy ny tsy miankina. Endrik’izay ohatra ny fitaomana mba hananan’izay ho mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) fandaharanasa mihoatra ny mahazatra mba hiroboroboan’ny Faritra.

Sary DAJ

Vous aimerez aussi...