FANATSARANA NY TONTOLON’NY FANDRAHARAHANA

Hisitraka fanamafisana traikefa ireo tompon’andraikitra misahana ny raharaha momba ny lalàna
Hahazo fanofanana mikasika ny raharaha momba ny lalàna, ny fifanekena, ny famahàna ny fifanolanana eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana ireo Tale misahana ny raharaha momba ny lalàna (DAJ). Vita sonia omaly Alakamisy 23 Jona 2022 tetsy amin’ny CCIA Antaninarenina ny fifanaraham-piaraha-miasa mifandraika amin’izany. Nisolo tena ny MICC ny Sekretera Jeneraly Onja Miandry RAKOTONDRAMANANA. Teo amin’ny ankilany Acp Légal Océan Indien izay hiantoka ny manampahaizana mpanofana kosa Ramatoa Rindra HARIZO. “Zava-dehibe ity fanaovan-tsonia fifanarahana ity satria tena entina hampiroboroboana ny lafiny fandraharahana. Ary indrindra ahafahana mifampihaino sy mifampita fahaiza-manao ho fampandrosoana ny fandrafetana ny lalàna”, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny MICC.
Talohan’ny fanaovan-tsonia dia nisy ny fifampiresahana sy fifananakalozan-kevitra teo amin’ny samy mpikirakira lalàna amin’ny ho fanatsarana ny paika tsy maintsy arahina na amin’ny lafiny fisintonana ireo mpampiasa vola izany na amin’ny fihazonana ireo mpampiasa vola efa eto an-toerana.

 

Vous aimerez aussi...