Fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana:Nanentana ireo mpitsara manatanteraka andraikitra ivelan’ny lapam-pitsarana ny DAJ

Amin’ny andraikitra sahanin’ny avy no nisintonana ny sain’ireo mpitsara ireo hanamafy ny fitaonana ny mpiara-miasa, mpiasam-panjakana mba hanatsara kokoa hatrany ny fandraisana sy fikarakarana, fihainoana ny mpandraharaha rehetra, ny fanafainganana koa ny paik’ady rehetra. Tetsy amin’ny Antenimieran’ny Varotra Antaninarenina no nanatontosan’ny Tale misahana ny raharaha momba ny lalàna eto amin’ny MICC Vahinisoa Rasamoely izany omaly. Ny tanjona dia ny hanatsarana hatrany ny endrik’i Madagasikara: Ny hiazonana ireo mpampiasa vola eto na malagasy na vahiny. Ny fampiasam-bola no hampandroso kokoa ny faritra tsirairay, hiodinan’ny vokatra, hiteraka asa, hiteraka hetra.

Vous aimerez aussi...