Fanatsarana ny tontolon’ny koperativa

Tontosa anio 11 Septambra 2020 ny fanaovan-tsonian’ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny fandaharan’asa Fihariana sy ny MICA, ny MAEP ary ny ONUDI izay miompana tanteraka amin’ny fanamafisana ny fahafaha-mamokatry ny koperativa. Izany dingana izany dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mikasika ny asa mendrika ho an’ny rehetra, ny fampiroboroboana ny indostria isam-paritra sy ny ny fandraharahana ary ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Marihana hatrany fa 80% ny mponina eto Madagasikara dia mipetraka any amin’ny tontolo ambanivohitra ary mivelona ao anatin’ny fambolena sy fiompina. Noho izany indrindra dia mila tohana ireo koperativa ahafahan’izy ireo mamokatra betsaka kokoa ary hananany kalitao manaraka ny fenitra. Koperativa miisa 2300 ahitana mpikambana mihoatra ny 45 000 hatreto no voakasik’izany fanampiana izany.

 

Ho an’ny MICA, ny fampiroboroboana ny fandraharahana eo anivon’ny koperativa dia isan’ny laharam-pahamehana. Hisitraka fanampiana ara-teknika manaraka ny fenitra sy fanomezam-panamarinana ireo vokatra ary fanampiana ahazoana tsenam-barotra ireo koperativa manerana ny faritra ireo.

 

Vous aimerez aussi...