Fanehoan-kevitra nentin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy momba ny fitaterana an-tariby

Tsy ady hevitra intsony ny hoe laharam-pahamehana sa tsia ny fametrahana ny fitaterana an-tariby eto an-drenivohitra
Teny ierana nataon’ny mpitondra ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina, tafiditra ao anatin’izany ny fanatsarana ny fitaterana an-tanàn-dehibe sahaza ho an’ny isa-tokantrano.
Efa nitantana ny tanànan’Antananarivo ny minisitra nandritra ny fotoana naha Filohan’ny delegasiona manokan’ny tanàna azy ary noraiketina anatin’ny boky “Fanorenana Ifotony” tamin’ny taona 2010 ireo vahaolana hanarenana ny tanàna, niainga avy amin’ny sosokevitr’ireo teknisiana.
Tonga amin’ny fotoanany ny fanapahan-kevitry ny Filoham-pirenena hametraka fitaterana an-tariby, hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy androany raha nihaona tamin’ny mpanao gazety izy.

Vous aimerez aussi...