Fanjifana: Zava-dehibe ho an’ny mponina ny mahazo sakafo ara-pahasalamana, madio sy voaaro manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena

Vonona ny FAO (Rafitry ny Firenena Mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena) hanohana an’i Madagasikara ka hanamafy ny fametrahana ireo fenitra iraisam-pirenena ho tombontsoa sy fiarovana ny mpanjifa. Tontosa androany 28 Febroary 2023 tetsy Anosy ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny MICC sy ny FAO. Nanatanteraka izany ny Solontenan’ny FAO eto Madagasikara – Comores – Maurice – Seychelles, Mbuli Charles Boliko, sy ny Sekretera Jeneralin’ny MICC, Onja Miandry Rakotondramanana izay nisolo tena ny Minisitra.

« Tsy misy firenena mandroso raha toa ka mbola miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo sy fanjifana sakafo tsy ara-pahasalamana sy tsy madio », hoy ny Solotenan’ny FAO. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fiaraha-miasa ny fanampiana an’i Madagasikara amin’ny fanatsarana ireo fitsipika momba ny fifanakalozana ara-barotra mikasika ny sakafo na eto an-toerana na eo amin’ny tsena ivelany izany.

Mifanandrify tanteraka amin’ny lalan-tsaina entin’ny MICC ho fiarovana ny mpanjifa ity fanohanana ataon’ny FAO ity. Ary indrindra koa manome vahana sy lanja bebe kokoa ny famokarana anatiny sy mampirisika ny mpamokatra eto an-toerana amin’ny fifaninanana ara-barotra eo amin’ny tsena. Ireo teboka ireo no namafisin’ny Sekretera Jeneralin’ny MICC nandritra ny fanaovan-tsonia.

 

Vous aimerez aussi...