Fankalazana ny Andro Maneran-tany ho an’ny Zon’ny Mpanjifa

« Ny faharanitan-tsaina artifisialy sahaza sy tompon’andraikitra ho an’ny mpanjifa ». Fiarovana ny mpanjifa manoloana ny fikirakirana ny teknolojia manaraka ny fivoaran’ny toetrandro ankehitriny sy ny fanatontoloana
Niompana tamin’ny lohahevitra manoloana ny fisian’ny faharanitan-tsaina artifisialy sahaza sy tompon’andraikitra ho an’ny mpanjifa ny fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny zon’ny mpanjifa androany 15 martsa 2024 tetsy amin’ny Tometal Mahamasina. Isan’ireo zo fototra sitrahan’ny mpanjifa ny zo hahafantatra sy hisitraka zavatra tsara. Nifandray tanteraka tamin’ny lohahevitra izany satria maro ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny nifandimby nampahafantatra ny momba ny Faharanitan-tsaina, ny fikirakirana azy, ny tombontsoa sy ny voka-dratsy amin’ny fampiharana izany eo amin’ny andavanandro. Isan’ny fampizarana nataon’ny MIC tamin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa (DPC) ny lalàna mifehy ny mpanjifa manoloana ny varotra nomerika : Lalàna faha 2014-038 tamin’ny 09 janoary 2015 mikasika ny fiarovana ny antontan-kevitra manokana ; Lalàna faha 2015-014 tamin’ny 10 aogositra 2015 mikasika manokana ny fiarovana ny mpanjifa ; Lalàna faha 2014-024 tamin’ny 10 desambra 2014 mikasika ny fifanakalozana ara-barotra nomerika.
Zava-dehibe araka izany ny fananana fahalalàna eo amin’ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy mba ho tena tomponan’andraikitra izany fampiharana azy izany eo amin’ny sehatra ara-barotra. Hiaraka hampita ny fahalalàna momba ny faharanitan-tsaina artifisialy ho an’ny mpanjifa sy hijery ireo fanamby amin’ny fampiharana araka ny tokony ho izy izany fitaovana izany eo amin’ny sehatry ny varotra. Ho jerena miaraka amin’ireo mpiara-miombona antoka rehetra ny fandinihana ny toro-lalàna momba ny fampiasana etika sy tompon’andraikitra amin’ny faharanitan-tsaina artifisialy. Izany ny tenin’ny Tale misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa, Rakotonirina Dina.
Efa maro ny hetsika niarahan’ny MIC sy ireo fikambanan’ny mpanjifa miisa 11. Notsindrian’ny Filohan’ny FIMZOMPAM, Tiana Rabarison, ireo hetsika niarahan’ny roa tonta nifandrimbona toy ny fijerena ny entana lany daty, ny fametrahana ny famerana ny vidin’entana vonjimaika, ny fidinana eny anivon’ny tsena. Hitohy hatrany izany fiaraha-miasa izany ary vonona ny fikambanana hifanome tanana lalandava.

Vous aimerez aussi...