Fanodinana ny vokatry ny tantsaha: Orinasam-pianakaviana modely ny SEDIEM any Betafo

Izy ihany no mamokatra ny angovo ampiasainy amin’ny alalan’ny fitrandrahany ny lakan-drano eo an-toerana. Manodina ny vokatry ny tantsaha toy ny ovy any amin’ny distrikan’i Betafo sy ny faritra Vakinankaratra ho tonga vokatra amin’ny boaty ary manondrana izany mankany ivelany ny SEDIEM. Mamokatra menaka fihinana azo avy amin’ny voanjo sy soja ho azo jifaina tsara eny an-tsena sy ho vokatra malagasy afaka mifaninana amin’ny entana hafa avy any ivelany.
Miara- miasa amin’ny kaoperativa miisa 23 izay ahitana mpikambana 700 moa ity orinasam-pianankaviana ity amin’ny fanangonany ireo akora fototra ilainy.
Nitsidika ny orinasa SEDIEM ny ekipan’ny DRICC Vakinankaratra ny 09 Desambra 2022 lasa teo.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...