Fanohanana ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME): PME miisa 141 no nisitraka fanamafisana fahaiza-manao avy amin’ny fandaharanasa SME Business Linkage Program (SME BLP) tao anatin’ny iray taona voalohany niasany.

Tonga amin’ny fotoana hirosoana amin’ny asa fanohanana ireo PME ny fandaharanasa SME BLP ankehitriny raha natomboka tamin’ny fomba ofisialy ny volana oktobra 2021 lasa teo ary tsy hifarana raha tsy amin’ny volana desambra 2023. Ny dingana manaraka dia ny fanamorana ny hidirana eo amin’ny tsena sy ny lalam-barotra. Hanamarika izany dingana izany ny fametrahana ny vovonam-pifandraisana « Mada Business Linkage » eo amin’ny fifandraisan-davitra. Hitondra fifandraisana mivantana eo amin’ny orinasa madinika sy ny orinasa vaventy izany araka ny filàny avy ary ahafahan’izy ireo mifankafantatra bebe kokoa. Ho ampiasaina manomboka ny volana may 2023 ity vovonam-pifandraisana ity araka izany. Hamaranana ny dingana eo amin’ny fanohanana atolotry ny SME BLP kosa ny famatsiam-bola izay hiarahany miasa amin’ny banky miisa roa eto an-toerana. Efa eo an-dalam-pamaranana ny taratasy fifanaraham-piaraha-miasa ny roa tonta amin’izao fotoana izao.
Isan’ny mpikambana ao anatin’ny komity mpitantana ity fandaharanasa ity moa ny Minisitera misahana ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana. Raha tsiahivina dia vatsian’ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana na BAD vola mitentina 1,43 tapitrisa dolara amerikana ity fandaharanasa ity ho fanohanana ireo PME ahafahany mifandray mivantana amin’ireo orinasa goavana. Isan’ny tanjona lehibe napetraka ny fanamorana ny lalam-barotra eo amin’ireo orinasa madinika sy ireo orinasa goavana eto Madagasikara. Nandritra iny taona voalohany iny dia orinasa madinika sy salantsalany miisa 141 tao anatin’ireo 183 ara-dalàna voafantina no nisitraka ny fanamafisana ny traikefa tamin’ny fampiofanana isan-karazany (fandraharahana, fitantanana), ny fitsidihana orinasa goavana ary ny famolavolana drafitra fandraharahana nanomboka ny volana novambra 2021.
Hisokatra ny volana oktobra 2022 indray kosa ny fisoratana anarana ho an’ireo PME andiany faharoa ka orinasa miisa 150 no hisitraka indray ny fanohanana.

Vous aimerez aussi...