FANOHANANA IREO ORINASA MANDINIKA SY SALANTSALANY HO FANATSARANA NY KALITAO SY FANAMAROAN-KARAZANA EO AMIN’NY FAMOKARANA

Tafiditra ao anatin’ny fiadiana amin’ny valan’aretina Covid19 sy ny fanomezana ainga-vao ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME) dia misy tetikasa napetraky ny ONUDI hiarahany miasa akaiky amin’ny MICA izay mikendry indrindra fitandroana ny asa nandritra ny fiombohana sy ny fanohanana ny fandraharahana ary ny fanatsarana ny orinasa manerana ny faritra amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fahefa-manao. Araka izany dia orinasa misehatra momba ny lamba miisa 10 no nisitraka izany fanohanana ara-teknika izany ka PME miisa 02 sy koperativa na fikambanana miisa 08. Marihana fa orinasa tarihina vehivavy avokoa ireo ary miparitaka any amin’ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana sy Analanjirofo. Isan’ireo nisitraka ny fanohanana ireo ny orinasa Kabaloo, izay mpikambana ao anatin’ny vondrona GFEM, hita any amin’ny distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga. Notolorana fitaovana indostrialy manaraka ny teknolojia vaovao ny orinasa araka izany ahafahany manatsara sy manamaro karazana ny famokarany. Ity tetikasa ity dia marihana fa mampivoatra ny vehivavy hiditra bebe kokoa eo amin’ny tontolon’ny teknolojia vaovao sy eo amin’ny famokarana manaraka ny toetrandro.

Vous aimerez aussi...