Fanohanana ny sehatra tsy miankina sy fampandrosoana ny toekarena

Mpisehatra isan’ny mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny fanatsarana ny tontolo ara-barotra sy ara-toekarena ary fandraharahana ny Federasionan’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria eto Madagasikara (FCCIM), ny Filankevitry ny Fifaninanana ary ny Manamahefam-pirenena misahana ny fanitsiana ireo fepetra ara-barotra (ANMCC)
Mandray anjara mandritra ny hetsika SIAE 2022 ihany koa ireo rantsamangaika eto amin’ny MICC toy ny FCCIM, ny Filan-kevitry ny Fifaninanana ary ny ANMCC. Tanjona voalohany iraisan’izy ireo ny fanohanana sy fanatsarana ary fanamorana hatrany ny lalam-barotra sy ny tontolon’ny fandraharahana ho an’ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Miezaka hatrany izy ireo ny hanamafy ny fisian’ny varotra ara-drariny manaraka ny lalàna rehetra eto amin’ny tsena anatiny.

Vous aimerez aussi...