Fanohanana sy fapandrosoana ny sehatry ny fandraharahana eo amin’ny tanora

Mifanome tanana amin’ny fanampiana ara-teknika ireo tanora misehatra eo amin’ny fandraharahana sy ireo tanora mikasa hirotsaka amin’ny fandraharahana ny MICC.
Amin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fampiroboroboana ny Fandraharahana (DPE) sy ny « Maison de la PME » eo anivon’ny orinasa SGMada no hanohanan’ny MICC ny tanora.
Vonona hatrany izy hitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana indrindra eo amin’ny tanora izay ho avin’ny firenena.
Tanteraka androany 07 oktobra 2022 tetsy amin’ny Maison de la PME Analakely ny fampahafantarana sy fanentanana mikasika ny fampiofanana izay azon’ny MICC omena an’ireo mpisehatra eo amin’ny fandraharahana na ireo maniry hiditra ao amin’izany tontolo izany. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny orinasa SGMada moa izany tolotra izany.
Mizara efatra mazava tsara ireo teboka ho resahina mandritra ny fampiofanana izay maharitra eo amin’ny 4 andro mitohy eo ho eo: ny fomba fisainana mpandraharaha ; ny haivarotra ; ny fitantanam-bola ary ny lasitra na modely fandraharahana (business model).

Vous aimerez aussi...