FANOLORANA FAMPITAOVANA HO AN’NY « AUTORITE NATIONALE CHARGEE DES MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES » (ANMCC)

Notontosaina anio 03 jona 2021 ny fanolorana fampitaovana natolotry ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana (MICA) amin’ny alalan’ny famantsiam-bola avy amin’ny FAC-MAIR ho an’ny « Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales » (ANMCC) tetsy amin’ny MICA Ambohidahy. Ny MICA dia manohana ny ANMCC izay isan’ny antokon-draharaha ambany fiahian’ny MICA eo amin’ny asa sy paikady rehetra ho an’ny fampandrosoana ara-toekarena.

Vous aimerez aussi...