Fanolorana ny fanamarinam-piraiketana Koperativa

Vaovaon’ny faritra : Bongolava

Tao aorian’ny fampiofanana ireo mpikambana mandrafitra ny koperativa Santatra ny 10 Febroary lasa teo, izay nataon’ny Foibem-pitondram-paritry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa Tanana (DRICA) tany Bongolava dia notontosaina tao amin’ny Lapan’ny Tananan’ny Tsiroanomandidy Renivohitra, ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fanamarinam-piraiketana ho an’ireo mpikambana mandrafitra izany koperativa izany. Nambaran’ny Talem-paritra miadidy ny Faritra Bongolava, Atoa Liva Andrianantenaina RAHERISON tamin’ny lahateny nataony fa santatra ambavarano tokoa izao raha amin’ny fampiroboroboana sy ny fampivoarana ny sehatra iandraketan’ny MICA. Marihina fa ity Koperativa-pitaterana an-drenivohitra ity dia voalohany teo amin’ny tantaran’ny Faritra Bongolava. Toy izany koa ny fanamarinam-piraiketana voalohany navoakan’ny DRICA Bongolava voalaza etsy ambony. Aorian’izao hetsika fampandrosoana izao dia hisy hatrany ny hetsika fanatsarana ny sehatry ny fandraharahana ataon’ny DRICA eny an-toerana.

Vous aimerez aussi...