Fanombohana ny tetik’asa ptaso: Mametraka ny lamina hahazoana akora mahafeno fepetra haodina ho sakafo ny DRICC sy ny mpiara-miasa

Hanamboarana trano fitehirizam-bokatra sy ho vatsiana fitaovana mba hahafahana mikajy tsara ny vokatra any amin’ny kaominina Ambahikily, Tanandava sy Angarazy ao amin’ny distrikan’i Morombe sy Toliara II.
Nidina ifotony nijery ny fomba rehetra hahafahana manome lanja ireo vokatra ao amin’ireo toerana ireo ny DRICC Atsimo Andrefana sy ireo mpiara-miasa ao amin’ny PTASO (Tetik’asa fampandrosoana ny fanodinana ara-indostria ny vokatry ny fambolena any amin’ny faritra Atsimo Andrefana) . Tanjona amin’izany ny hahazahoana akora tsara kalitao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izay haodina ho lasa sakafo toy ny lafarina, menaka na zavatra hafa koa ao amin’ny PTASO vinavinaina hapetraka eny Andatabo Toliara I.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...