FANONDRANANA LAVANILA

Vita tanteraka ny taom-piotazana. Hanomboka ny 15 septambra 2021 hatramin’ny 31 mai 2022 ny fanondranana lavanila any ivelany. Hifarana ny 10 septambra 2021 ny fanaterana antontan-taratasy fahazoana manondrana.
Io no fanapahan-kevitra noraisin’ny ministry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, Edgard Razafindravahy niaraka tamin’ireo mpikambana mandrafitra ny filan-kevitra nasionalin’ny lavanila CNV ( Conseil National de la Vanille) androany, tetsy amin’ny Carlton Anosy.
Nohamafisina hatrany fa tsara kalitao ny lavanila Malagasy. 2376 T no nahondrana tamin’ny taona lasa.
Vokatra mahagaga nomen’ilay nahary antsika ny lavanila. Eto amin’ny firenentsika no misy ny lavanila mahatalanjona an’izao tontolo izao, koa nanome toky ny ministra Edgard Razafindravahy fa hijery manokana ny tombontsoan’ny mpisehatra rehetra, manomboka any amin’ny mpamboly ifotony, hatrany amin’ny mpanondrana. Ho hentitra ny ministera hanasazy ireo tsy manaraka ny didy aman-dalàna.

Vous aimerez aussi...