Faritra Analanjirofo: Hanomboka ny Alakamisy 20 Oktobra 2022 izao ny famarotana sy fividianana jirofo

Atrik’asa rejionaly no notanterahina tao Fenoarivo Atsinanana ny 12 Oktobra 2022 ho fanomanana ny taom-piotazana jirofo 2022-2023 any amin’ny faritra Analanjirofo. Tapaka tamin’izany fa mila mahafeno ny fepetra rehetra ny mpandraharaha raha hisehatra amin’ny jirofo. Anisan’ny takiana amin’izy ireo ny fananana CIF, NIF, STAT, fankatoavana ny toeram-pitahirizana, rejisitra momba ny fividianana sy fivarotana, vinety fanamarinana ireo fitaovam-pandanjana.
👉Manomboka amin’ny 3 Ora maraina ka hatramin’ny 10 ora alina ny fivezivezen’ny vokatra ao anatin’ny faritra.
👉300 Ar/kg ny tamberim-bidy ho an’ny voan-jirofo raha 60 Ar/kg kosa ny lagrifa izay tsy azo amidy na vidiana raha tsy afaka 2 volana aorianan’io daty voalaza eo ambony io.
👉50.000 Ar ny karatra CIP mpanangom-bokatra raha 30.000 Ar kosa ny an’ny solontenany.
Namafisina ny fanajana ny kalitao ary koa ny tsy azo ampiasana kapoaka ho fitaovam-pamarana ny jirofo.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...