Faritra Androy: resy lahatra amin’ny fivondronana anaty kaoperativa ireo fikambanana 20 misehatra amin’ny fambolena voanjo any Bekily

Tamin’ny alalan’ny Atrikasa nandritra ny telo andro no nanofanana ireo solontenan’ny fikambanana 20 momba ny tombotsoa azo avy amin’ny fananganana sy ny lalana mifehy ny kaoperativa ; ny fomba fitadiavana lalam- barotra mba hanatsarana ny vidim- bokatra ary ny lalàna mifehy ny varotra anatiny sy ny lalàna mifehy ny fomba fanondranana entana any Ivelany.

Nanatanteraka izany tany Ambovombe tamin’ny 19,20,21 Aprily 2023 ny solontena avy amin’ny MICC eto Antananarivo, ny DRICC Androy, ny solontenan’ny FCCIM, ireo mpiara- miombon’antoka PROSEL sy ny GIZ ,ary ny OPR fahasoavagne avy any Bekily.

Tapa-kevitra ireo mpiofana fa hirona mankany amin’ny fananganana kaoperativa.

Sary DRICC

 

Vous aimerez aussi...