Faritra atsimo atsinanana: nisokatra ny 15 Jona 2023 ny taom-piotazana sy famarotana kafe

Napetraky ny Fitalevam-paritry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (DRICC) Atsimo Atsinanana mazava tsara ireo fepetra samihafa tsy maintsy hajain’ireo mpisehatra mandritra ny taom-piotazana kafe any an-toerana.
Anisan’izany ny tsy maintsy hananan’ireo mpandraharaha manangona kafe any amin’ny faritra taratasy ara-dalàna; ny tokony hanamarina hatrany ireo fitaovam-pandanjana ampiasain’ireo mpandraharaha mba ho tombontsoan’ny mpamboly sy mpividy. Handalo hatrany ao amin’ny Sampandraharaha manokana (Service conditionnement) moa ireo kafe miala ny faritra mba hanamarinana ny kalitao ary indrindra mba tsy hifangaro amin’ny vokatra hafa ankoatra ny Kafe.
Nahitana fihenany ny vokatra kafe tany amin’ny faritra Atsimo Atsinanana tamin’ny taon-dasa satria 732 920 kg izany raha nahatratra 1 995 484 kg ny taona 2021. Ny fiovaovan’ny toetr’andro no anton’izany. Ny vidiny indray dia manodidina ny 10000Ar ka hatramin’ny 11000Ar ny kilao.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...