Faritra atsinanana sy analanjirofo: Aorian’ny Alakamisy izao vao ho fantatra ny daty fisokafan’ny taom-piotazana letisia

Tsy maintsy mbola asiana fidinana ifotony farany ny Alakamisy 17 Novambra 2022 izao ahafahana mamantatra ny tena daty marina hisokafan’ny taom-piotazana letisia. Noho ny fahataran’ny rotsakorana izay misy fiantraikany amin’ny kalitaon’ny vokatra no nandraisana izany fepetra izany, taorian’ny fitsirihana nataon’ny CTHT ny 8 Novambra 2022.
Nanomboka nisokatra omaly 14 Novambra ao amin’ny Lapan’ny faritra Atsinanana kosa ny birao (guichet unique) hikarakarana ny atontan-taratasy hahazoana ny fahazoan-dalana ho an’ny mpanangona sy ny mpitatitra.
Omaly moa dia nisy ny fivoriana faharoa niraisan’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo mahakasika ny fanomanana ny taom-piotazana letisia. Araka ny toromarika avy amin’ny DRICC roa tonta dia tokony manolotra fitaovam-pamarana mitovy (caissette standard) ho an’ny mpanangom-bokatra miara-miasa aminy ny mpanondrana letisia mba ho ampiasaina any amin’ny tantsaha. Mikasika ny vidin’ny letisia dia tapaka fa mbola hisy fikaonan-doha eo ambany fiahian’ny tompon’andraiki-panjakana, iarahana amin’ny mpisehatra rehetra toy ny mpamboly, mpanangona sy mpanondrana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...