Faritra malalaka ara-barotra iarahana amin’ny firenena afrikana: Mampieritreritra ny mpiantsehatra ny Minisitra Edgard Razafindravahy alohan’ny hanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny ZLECAF

Tokony hanokatra ny masontsika ny fidiran’i Madagasikara tao amin’ny SADC sy COMESA, hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy, raha nisintona ny sain’ny mpiantsehatra ara-toekarena sy ny mponina izy handanjalanja fatratra, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra amin’ny hanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny ZLECAF na Faritra ara-barotra malalaka iarahan’ny firenena mpikambana ao amin’ny Vondrona Afrikana.
Tanterahina mandritra ny roa andro eto Antananarivo ny Dinika nasionaly hifanakalozan-kevitra sy hampahafantarana ny zava-misy momba ny ZLECAF izay tsena misy mponina 1,3 miliara. “Anisan’ireo firenena 54 nanao sonia ny fametrahana ny tsena ZLECAF i Madagasikara kanefa tsy mbola nanao sonia ny fifanarahana. Raha ny fiheverako dia ara-dalàna izany satria ilaina teny ierana avy amin’ny mpiantsehatra ara-toekarena rehetra ary indrindra fankatoavana avy amin’ny mponina. Tsy isika irery tokoa no firenena mety hanana fisalasalana. Misy ireo firenena Afrikana mihahotra hanokatra ny tsenany”, hoy ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana androany Talata 29 Novambra 2022 nandritra ny fanokafana ny dinika.
Anisan’ny mahatonga fisalasalana ny ho fiantraikan’ny fanafoanana ny haba amin’ny tetibolam-panjakana. Ahiana hitombo ny fatiantoka ara-barotra. Kely ny ahondrana noho ny afarana.
Nosoritan’ny Minisitra fa mialoha ny hidirana amin’ny tsena malalaka dia tokony hanana tanjona isika. Voalohany amin’izany ny fananganana indostria matanjaka sy afaka mifaninana eto an-toerana. “Ilaina ny fotodrafitrasa handraisana mpampiasa vola tera-tany sy vahiny. Tsy misy dikany ny hisokafana amin’ny tsena Afrikana raha tsy hananana izay tanjaka ara- indostria izay”, hoy izy.
Ho an’ny indostria eto an-toerana dia nahazo fitaovana ( unités industrielles) miisa 75 ny minisitera ao anatin’ny tetik’asa ODOF.
Ho an’ireo mpampiasa vola vahiny dia nandrafitra paik’ady matanjaka hisarihana azy ireo isika na any amin’ny fanodinana vokatra ara-pambolena izany na ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany sy ny hafa.
Ny faharoa dia ny fametrahana paik’ady hampiroboroboana ny sehatra stratejika tahaka ny lavanila, ny jirofo, ny letisia, ny cacao. Herintaona mahery izao no nanadiovana ny sehatry ny lavanila, raha tsy hiresaka afa-tsy io, mba ahazo tombontsoa daholo manomboka any amin’ny tantsaha hatrany amin’ny mpanondrana. Torak’izany ny kakao, tazonina ny « label » ho an’ny « cacao fin » ary arovana ny mpamokatra. “Tsy ahazo tombontsoa amin’ny ZLECAF isika raha tsy matanjaka ny Indostria eto an-toerana. Raha tsy manana vina mazava amin’ny Fampiroboroboana ireo vokatra azo ahondrana”, hoy ihany ny Minisitra Edgard Razafindravahy.

Vous aimerez aussi...