Faritra malalaka ara-barotry ny kaontinanta afrikana: Nampahafantarina an’ireo solontena malagasy any Accra/Ghana ireo tombontsoa azo amin’ny fidirana ao amin’ny ZLECAF

Manamarika ny fihaonana nanomboka ny Talata 15 Novambra 2022 any amin’ny foiben’ny ZLECAF any Accra/Ghana ny fandraisana manokana ny solontena malagasy. Sady fampahafantarana bebe kokoa no fanovozana traikefa mikasika ny Faritra malalaka ara-barotry ny kaontinanta afrikana moa izany.
Voalaza fa tsena iombonana lebibe indrindra erantany ary mendrika ny hotrandrahina, akaiky kokoa ny tsena afrikanina mihoatra ireo tsena mahazatra antsika ny ZLECAF. Misy mponina mitotaly 1,3 milara io tsena io ka vinavinaina hanala fahantrana afrikana 30 tapitrisa.
Tombontsoa maro no azo amin’ny fidirana ao amin’ny ZLECAF satria mamporisika ny fahazarana manjifa ny vita malagasy aloha vao ny vita eto amin’ny kontinanta izy, mandrisika ny fanodinana vokatra hampisy sandany kokoa ny vokatra azo ka hampiakatra ny harikarena faobe, mampiroborobo ny fizahantany sy ny fampiasambola, ambany kokoa ireo sakana ara-barotra raha ampitahaina amin’ny any amin’ny firenena mandroso. Efa misitraka izany ireo firenena afrikana 44 izay efa ao anatin’ny ZLECAF amin’ireo firenena afrikana mitotaly 55.
Nampahafantarina tamin’izao fihaonana izao koa ireo mpiara-miombon’antoka sy mpanohana afaka hanampy antsika toy ny Afreximbank, BAD, PNUD, UNECA…
Ny avy aty amintsika malagasy dia nohazavaina ny politikan’ny Ministera (MICC) amin’ny ankapobeny. Misolo tena an’i Madagasikara amin’izao fivoriana izao ny Tale misahana ny Varotra Ivelany (DCE), ny Tale misahana ny Fiarahamiasa sy ny Tetikasa (DPP) ato amin’ny Ministera, ny solontena avy ao amin’ny Fadintseranana ary ny avy ao amin’ny PNUD.

Vous aimerez aussi...