Faritra Sava

Ifanotofan’ny mpividy vokatra ny tsenan-davanila maitso.
Orinasa misehatra amin’ny lavanila telo be izao dia ny Tafita, Organic and Spices ary ny Eastern Beans no niara-tonga tao amin’ny tsenan-davanila maitso ao Maroambihy distrikan’i Sambava hividy ny vokatry ny tantsaha ny Talata 26 Jolay 2022 lasa teo. Ny RTHMC kosa tamin’io vaninandro io ihany namonjy ny tsenan’Ambatobe.
Ho an’ny distrikan’Andapa kosa dia nidina tany Ambalavanio sy Masiaposa samy ao amin’ny kaominina Belaoko Lokoho ny Malagasy Best Spices ny Talata 26 Jolay 2022. Ny ampitson’io dia mbola sady tonga tao Masiaposa Belaoko Lokoho, avy nandalovan’ny Malagasy Best Spices, ny orinasa Symrise no nividy ny lavanila maitso vokatry ny tantsaha tao Andranofotsy Belaoko Lokoho.
Voahaja ny lamina tamin’ireo tsena voaara-maso ireo ary tsy latsaky ny 75000Ar no vidy nivarotan’ny mpamboly ny lavanila maitso iray kilao.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...