Faritra Sofia: Ampirisihana ny tantsaha hamokatra sakay pilipily

Manana andraikitra hitady lalam-barotra ho an’ny vokatry ny tantsaha sy manampy tosika azy ireo amin’ny teknikam-pambolena maoderina ny FORMAPROD. Izany indrindra no nahatonga azy nikarakara atrikasa iray tao amin’ny « Maison des élus » ao Antsohihy ny Alatsinainy 20 Febroary 2023 teo. Nanatrika izany ny avy amin’ny faritra, ny prefektiora, ny DRICC Sofia sy ireo ben’ny tanana avy amin’ireo kaominina voakasik’ilay tetik’asa fampiroboroboana ny famokarana sakay pilipily na « piment bec d’oiseau ».

Sary DRICCma

 

Vous aimerez aussi...