Faritra Sofia: Miandrandra fivoaram-piainana amin’ny alalan’ny famokarana siramamy ny mponina any Kalandy Mandritsara

Fampiofanana momba ny famokarana Siramamy gasy; Fampiofanana mikasika ny fambolena fary manaraka ny fenitra ara-teknika; Fampiofanana mikasika ny fampiasana ny milina izay hanodinana ny fary; Fitsidihana orinasa iray ao Antsatramalaza izay efa vonona hanomboka hiasa fa miandry fotsiny ny taom-pamokarana, iarahana miasa amin’ny Formaprod. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan’ny Tale jeneralin’ny Fampiroboroboana ny Indostria, Gaëtan Ramindo sy ny avy amin’ny CMCS ary ny DRICC Sofia nandritra ny fidinany tany Kalandy distrikan’i Mandritsara tamin’ny herinandro lasa iny.
Naneho ny hafaliany tamin’ny nahazoany fiofanana momba ny fambolena fary amin’ny fomba maoderina ireo tantsaha mpamboly fary any Kalandy ireo.
Nisy koa ny fivoriana niarahana tamin’ireo Ben’ny tanàna any Port Berger araka ny fangatahana nataon’ny Governoran’ny Faritra Sofia ka nahafahana nandinika ny fametrahana orinasa lehibe fanodinana Siramamy. Maniry koa ireo Ben’ny tanàna ireo ny hisian’ny Taninketsa Indostrialy momba ny fanodinana mangahazo, katsaka, voanjo, lojy ao Port Berger. Nofaranana tamin’ny fijerena ireo tany azo volena moa izany.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...