Faritra Vatovavy: Mponina amin’ny fokontany 6 hafa indray no hisitraka ny Tsena Mora amin’ny Talata ho avy izao

Herinandro faharoa amin’ny Tsena Mora ao Mananjary, efa niainga teto Antananarivo ny Zoma 03 Martsa 2023 ny vary ho tsinjaraina ho an’ny mponina. Ireto avy indray ny fokontany hisitraka ny Tsena mora amin’ny Talata 07 Martsa 2023 : Ampasimandrorona, Analanjavidy, Tanambao, Ambonaramena sy Ambatolambo ary Marofinaritra.

Isaky ny Talata sy Alakamisy moa no misokatra ho an’ny rehetra ny Tsena Mora any Morondava. Amidy 1200 Ar ny iray kilao amin’ny vary ka 3 kilao isa-tokantrano no azo jifaina.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...